Ward Robe in Spare Oom

Galleri Verkligheten, Umeå 1/3-22/3 2013

Utställningen “Ward Robe in Spare Oom” tar avstamp i ett missförstånd som uppstår i berättelsen om sagolandet Narnia (CS Lewis) när faunen Mr Tumnus möter människan Lucy som just anlänt till landet genom en garderob. Hon förklarar: “I came through the wardrobe in the spare room”. Mr Tumnus bjuder i sin tur med henne på te och, i ett försök att förstå, formulerar han hennes ursprung: “the far land of Spare Oom where the eternal summer reigns around the bright city of Ward Robe.”

Med utgångspunkt i detta poetiska missförstånd fokuserar och funderar den här utställningen kring öppningar mellan olika världar och verkligheter och synen på dem där i mellan. Utifrånperspektiv och försök att återberätta någons berättelse eller något som hänt blandas med undersökningar av verklighet, förskjutningar och språkliga experiment.

Medverkande:

Johanna Adebäck & Merve Ertufan
Johan Thurfjell
Tina Nykvist
Vilda Kvist

Ward Robe in Spare Oom visas i Gallery 1:10 som i sin tur visas på Galleri Verkligheten 1-22 mars 2013.

wardrobeinspareoom-annalidberg019-web3
gallery110-lidberg-opening-WRISO004-3 gallery110-lidberg-opening-WRISO018 gallery110-lidberg-opening-WRISO024 gallery110-lidberg-opening-WRISO028 gallery110-lidberg-opening-WRISO029 gallery110-lidberg-opening-WRISO036-2 gallery110-lidberg-opening-WRISO054 gallery110-lidberg-opening-WRISO065 gallery110-lidberg-opening-WRISO085 gallery110-lidberg-opening-WRISO096  gallery110-lidberg-opening-WRISO118 gallery110-lidberg-opening-WRISO124gallery110-lidberg-opening-WRISO106 gallery110-lidberg-opening-WRISO130 gallery110-lidberg-opening-WRISO133

gallery110-lidberg-opening-WRISO142

 

Johan Thurfjell – I picture the island
Fotografier av miniatyrmodeller, 2012.
Från en vilja att berätta historien om hur en man, som bor ensam på en ö i Östersjön, återkommande fotograferar sin utsikt har Thurfjell valt att producera bilder av hur han själv föreställer sig att det skulle kunna se ut. Han grundar deras utseende på hur berättelsen ger en upppfattning och idé som kan vara lika sann som ursprungsbildernas sanning kan vara. Bilderna i utställningen är fotografier av modeller i konstnärens ateljé, arrangerade med plastfolie och modell-lera.

Vilda Kvist – Choosen
Video, 2012.
Choosen experimenterar med problematiken i att dokumentera ett performance som ägt rum och hur det kan återberättas i nya former med videomediet. Filmen består av ett flertal personers försök att beskriva vad som hände vid tidpunkten för händelsen och deras egna upplevelser av densamma.

Tina Nykvist – Katharsis
Video, 2012.
Tina Nykvists arbete utgår från video som medium, med fokus på kombinationen av tvådimensionell bildsekvens och tredimensionella objekt. Verket Katharsis
kretsar kring en problematisering av alienation, isolering och ensamhet. Det rör sig i en tvetydighet mellan passivitet och aktivitet med en fysisk kroppslig närvaro, som förmedlar en frustrerande känsla av oförmåga att kommunicera.

Johanna Adebäck & Merve Ertufan – Repeaters
Video, 2009.
Repeaters är en del ur serien Me I You, ett samarbetsprojekt i vilket Merve Ertufan och Johanna Adebäck har försökt förstå, definiera och utmana sin relation, både som vänner och kollegor. De har experimenterat genom att anta olika positioner, och observerat sina reaktioner och relationer till varandra.
I Repeaters leker konstnärerna härmningsleken. De imiterar och överdriver vad den andre säger och hur hon säger det, i syfte att irritera den andre personen samt för att utmana relationen och blotta dolda strukturer inom den.