Tillstånd

Offentlig gestaltning till nya operationshuset på Centralsjukhuset i Karlstad, ett permanent Gallery 1:10. Invigning 19 februari 2016.

gallery110-csk-a5-sharp

Gallery 1:10 visar:

Tillstånd.

Mellan apoteket och cafeterian i entréhallens nav, hittar du ett fristående galleri. Anna Lidbergs Gallery 1:10. En liten värld där du som besökare bjuds på intryck och kanske känslan av att helt plötsligt befinna dig på en annan plats.

”I Gallery 1:10 har jag, sedan 2006, arbetat med att sätta samman utställningar i samar- bete med inbjudna konstnärer, vilkas verk översatts till miniatyrskala. Galleriet uppmunt- rar till ett nära betraktande, där blicken vandrar, där kroppen uppmuntras röra sig på ett annorlunda sätt för konstbetraktelser och där föreställningsförmågan får förtur.

Till operationshuset har jag valt att lyfta fram några för galleriet återkommande konst- närer och arbeten som visats tidigare, i blandning med nya verk. Medverkande konstnä- rer i utställningen Tillstånd är Jwan Yosef, Tina Nykvist, Henrik Franklin, Ida-Lovisa Rudolfsson, Johan Thurfjell och Cecilia Hultman. Sammansatta bildar verken en stillsam rörelse. Olika tillstånd som ger plats för tankar.”

Anna Lidberg, konstnär

 

 

Länkar till medverkande konstnärer: Jwan Yosef, Tina Nykvist, Henrik Franklin, Ida-Lovisa Rudolfsson, Johan Thurfjell och Cecilia Hultman.

Gallery 1:10

Gallery 1:10

Gallery 1:10

Tina Nykvist, Landskrona 1909, Malmö 2015.

Gallery 1:10

Tina Nykvist, Zenons pil.

Gallery 1:10

Henrik Franklin, Pågående Katalog.

Gallery 1:10

Ida-Lovisa Rudolfsson, The little red bus.

Gallery 1:10

Johan Thurfjell, Grey morning. Moonlight.

Gallery 1:10

Cecilia Hultman, Vilande Toppar.

Gallery 1:10

Jwan Yosef, Object.

Gallery 1:10

Gallery 1:10

Gallery 1:10